GEDRAGSCODE

 

1. De kweker geeft eerlijke en volledige informatie over de vogel : de positieve kenmerken, maar ook de negatieve kenmerken mogen niet verzwegen worden. Als een vogel split is voor een bepaalde mutatie, dan kan dit voor de koper zowel een positieve als een negatieve eigenschap zijn. Uiteraard kan je enkel de informatie invullen waarover je beschikt.

 

2. De kweker geeft de nodige tips voor wat betreft de verzorging, voeding en behuizing van de vogel. Desgewenst kan een staal van de pellets of het zaadmengsel worden verstrekt. De kweker verbindt er zich toe om tot minimum één jaar na de transactie nog te antwoorden op eventuele vragen met betrekking tot verzorging, voeding, behuizing en het verkrijgen van goede kweekresultaten.

 

3. De kweker verkoopt enkel vogels die zelfstandig genoeg zijn. Zijn de vogels nog niet zelfstandig en moeten ze nog verder met de hand worden grootgebracht, dan zal de koper moeten aantonen hiertoe geschikt te zijn. (hier moet in het belang van de vogel de afweging worden gemaakt tussen de ervaring in handopfok van de koper en de leeftijd van de vogel)

 

4. De kweker eerbiedigt de volgende terminologie :

a. onverwant koppel : tot in de tweede graad niet aantoonbaar verwant.

b. kweekkoppel : koppel dat al met succes tenminste één jong op stok heeft gebracht.

 

5. Deze overeenkomst houdt geen garantie in op de gezondheid en kwaliteit van de vogel. Het is uiteindelijk aan de koper de vogel te beoordelen. Het staat de kweker vrij extra garanties toe te kennen.

 

6. Het origineel van het certificaat is bestemd voor de koper, de kweker bewaart het dubbel gedurende drie jaar. Er wordt één certificaat per vogel opgemaakt. Uitzonderlijk kunnen bij omvangrijke transacties en met wederzijdse toestemming meerdere vogels per certificaat worden vermeld.

 

WERKING VAN DE BVP-TGV

 

1. Enkel kwekers die actueel lid zijn van BVP én die de gedragscode respecteren en naleven kunnen BVP-certificaten uitschrijven.

 

2. De lijst met aangesloten BVP-gedragscodekwekers wordt gepubliceerd en up-to-date gehouden op de website van BVP : www.parkieten-revue.com met minstens één werkende contactmogelijkheid (e-mail,GSM, adres, website,…) Veel kwekers geven niet graag het volledige adres op. (gevaar voor diefstal : ook aan de hand van een vast telefoonnummer kan op Internet gemakkelijk het adres worden gevonden) Jaarlijks verschijnt de lijst ook in Parkieten-Revue.

 

3. Bij klachten kan de koper een schriftelijke klacht formuleren binnen 2 jaar na transactie met een kopie van de transactie-overeenkomst. Als de klachten gegrond worden verklaard, dan kan de kweker uiteindelijk van de lijst worden geschrapt door het nationaal bestuur van BVP.

 

4. Een aangesloten kweker verkoopt altijd met BVP-certificaat, tenzij de koper uitdrukkelijk geen BVP-certificaat wenst. Enkel transacties tussen particulieren vallen onder deze gedragscode.

 

5. Alle correspondentie betreffende BVP-TGV : Grotenbergestraat 129, 9620 Zottegem.

 

Zo ziet het BVP-certificaat eruit : Om de kosten te drukken weliswaar niet in kleur.

Alleen staat er dan niet het woordje specimen op, maar dat hadden jullie wel door natuurlijk.